Výcvikový deň spádovej oblasti Ružomberok 26.8.2023

Výcvikový deň spádovej oblasti Ružomberok

 

Dňa 26.8.2023 sa v našej spádovej oblasti uskutočnil 1.ročník výcvikového dňa farbiarov, ktorý sa konal v revíri PS Lúčky na poľovníckej chate Suchá. Stretli sme sa v piatok ráno, aby sme pripravili trenažér, ktorý pozostával z vypchatej kože z jelenice. Pripravili sme aj kožu z diviaka, ktorá sa prišila na maketu a upevnila na fúrik. V teréne v lokalite Suchá sme vyznačili 12 stôp.

V sobotu ráno o 7 hod sme sa stretli a našľapali stopy, o 9 hod. otvorili výcvikový deň trubači Hanka Grellnethová a Roman Filek. Výcvikového dňa sa zúčastnilo 6 vodičov s Bavorským farbiarom a 2 s Hanoverským farbiarom. 

Výcvikový deň pozostával z dvoch častí, v prvej časti prednášal František Homola, Ing. Peter Grellneth ml .a Ing. Jozef Randús. Oboznámili vodičov o skúšobných poriadkoch na PF, IHF, podmienkach do chovu a základoch zakladania umelých stôp. Ing. Jozef Randús a Jozef Čerňanský pripravili literatúru s farbiaristickou tematikou a pomôcky pri zakladaní umelých stôp – dreváky, GPS.

V druhej časti si vodiči so svojimi zverencami vyskúšali prácu na umelej nepofarbenej 4 hod. starej   stope jelenej zveri, ktorá mala dĺžku cca. 500 m. Na konci stopovej dráhy bol umiestnený trenažér jelenice. Po absolvovaní umelej stopy si mohli vodiči potrénovať psíkov na makete diviaka na fúriku.

Po ukončení prác sme si všetci pochutnali na výbornom poľovníckom guláši, ktorý pripravili Jozef Marton, Marek a Katka Florkovci. Celý výcvikový deň zvečnila na svoj fotoaparát Lili Florková.

Poďakovanie patrí všetkým ktorí sa podieľali na zdarnom priebehu výcvikového dňa, najmä PS Lúčky za poskytnutie PR a poľovníckej chaty, prednášajúcim Františkovi Homolovi, Ing. Peterovi Grellnetovi, Ing. Jozefovi Randúsovi, Ing. Františkovi Homolovi ml., Martinovi Mrvovi a OPK Ružomberok za materiálno – technické zabezpečenie.

 

Aktivista spádovej oblasti Ing. Patrik Marton

Farbiarom zdar!          

Pridaj komentár