Pozvánka na spádovú schôdzu KCHF oblasť ZC,ZH,ZV,DT,BS,VK,KA,LC

Pozvánka KCHF na stiahnutie   TU 

 

Klub chovateľov farbiarov pri Slovenskom poľovníckom zväze

Štefánikova ul. 10, 811 05 Bratislava

 

 

 

Spádová oblasť ZC,ZH,ZV,DT,BS,VK,KA,LC KCHF SR, pozýva všetkých členov predmetnej oblasti na spádovú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 15.03.2024 v piatok o 16.00 hod. v poľovníckej chate PZ Ľubica Zvolenská Slatina v Malej Slatinke.

 

PROGRAM:

  1. Otvorenie
  2. Informácie o činnosti spádovej oblasti za rok 2023 a vyhodnotenie dohľadávok
  3. Stopa Ipľa a plán činnosti spádovej oblasti na rok 2024
  4. Riešenie aktuálnych tém v KCHF – Ing. Ľubomír Kmeťo
  5. Konferencia KCHF 20.04.2024 – pripomienky
  6. Rôzne
  7. Diskusia
  8. Voľba delegátov na konferenciu KCHF
  9. Prijatie uznesenia
  10. Záver

 

Účasť prípadne neúčasť poprosím potvrdiť na tel. čísle 0902309032

Farbiarom zdar!

                                                                                         Miroslav Bariak                       

 

                                                         

Pridaj komentár