Hlásenie Dohľadávok za rok 2022

Dávame do pozornosti nahlásiť Evidenciu dohľadávok za rok 2022

Uzávierka hlásení dohľadávok za kalendárny rok 2022 (dohľadávky uskutočnené v termíne od 1.1.2022 do 31.12.2022) bude 21.1.2023.

Hlásenie dohľadávok (aj neúspešných) zasielajte v exelovskej tabuľke, ktorá je uverejnená na našej internetovej stránke www.kchf.sk vždy aktuálna verzia a prednostne hlásenia posielajte elektronicky.
Žiadam o včasné zasielanie hlásení do určeného termínu, výlučne na adresu:

Ing. Peter Grellneth ml
Ľubochňa Hviezdoslavova 527/2
034 91 okr. Ružomberok
e-mail: grellneth.peter@gmail.com
Hlásenia, ktoré budú doručené po tomto termíne sa budú archivovať a do spravodaja sa dostanú o rok neskôr.
Prosím Vás o dôsledné a korektné vyplňovanie hlásení podľa predlohy nachádzajúcej sa na stránke klubu
(tam sa vždy nachádza aktuálna verzia hlásenia), svojvoľne ho nemeňte, pri číselných hodnotách nedávajte skratky (min, kg ,m) lebo pri počítačovom spracovaní sa potom nedá vyhodnotiť.

Uprednostňujte prosím formát .xls, xlsx, poprípade obdobný formát v open verziách (LINUX).

Ďakujem

Ing. Peter Grellneth ml

Pridaj komentár