Upozornenie výboru KCHF pre členov

Výbor KCHF upozorňuje členov klubu ktorí zabudli uhradiť členské za bežný rok aby tak vykonali do 31.3.2023, +2€ zápisné. Zároveň výbor žiada členov klubu ktorí nie sú členmi SPZ aby to nahlásili ekonómovi klubu do 31.3.2023. nakoľko KCHF musí za každého nečlena SPZ uhradiť 2€ do pokladne zväzu, inak hrozí pokuta 1€ za každého člena klubu. Výbor zároveň žiada aktivistov aby aktuálny stav vo svojej spádovej oblasti pre kontrolovali najmä či sú členmy SPZ do 31.3.2023.

Pridaj komentár