Fakturačné údaje KCHF

Naše bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s.

Názov účtu:
Klub chovateľov farbiarov pri Slovenskom poľovníckom zväze v Bratislave
Štefániková 10,
811 05 Bratislava

Číslo účtu:   SK36 0200 0000 0027 7672 2851

IČO 31787461

DIČ 2020771940

 
Kontaktná adresa a osoba:
Ing. Peter Grellneth ml. 
Hviezdoslavova 527/2
034 91 Ľubochňa

ekonom@kchf.sk
 0903885520