VÝCVIKOVÝ DEŇ

spádovej oblasti Nitra, 20. mája 2023, Farná

 

              Na juhu Tekova, pri obci Farná, v revíri PZ Drop Farná, zorganizovali členovia spádovej oblasti Nitra, dňa 20. mája 2023,  tohto ročný výcvikový deň BF a HF.

              Počas príprav bol zo strany farbiarskej verejnosti enormný záujem o účast a z dôvodu obmedzených možností sme museli, s poľutovaním, aj niektorých záujemcov odmietnuť. Veľkým potešením pre organizátorov bolo, že náš výcvikový deň navštívili držitelia farbiarikov aj zo vzdialenejších oblastí Slovenska, ako od Oravy, Liptova, Rožňavy a samozrejme aj naša členská základňa. Veľmi príjemným prekvapením bola účast psovoda z Maďarska.

Celkovo sa zúčastnilo 11 psíkov z toho 5 BF a 6 HF. Naviac sa zúčastnili ešte 4 psíky, ktoré tiež vyskúšali prácu na umelej stope a trenažéry, ale v druhom slede

Organizátori pripravili pre účastníkov nasledovný program:

  1. Otvorenie výcvikového dňa za účasti trubačov – Pavel Pástor – vedúci spádovej oblasti
  2. Výživa, ustajnenie, chov a choroby psov – MVDr. Sádovský
  3. Výstroj a výzbroj vodiča farbiara, zakladanie umelých stôp – Veselský, Pintér
  4. Skúšobné poriadky PF a IHF, – Pástor
  5. Praktické práce na umelej stope a trenažéri
  6. Posedenie pri guľáši
  7. Vyhodnotenie výcvikového dňa, záver a společné foto

Členovia pripravili 11 umelých stôp, z ratíc z danielej zveri, v dĺžke cca 200 m a stárie sa pohybovalo okolo 6 hodín a štryri stopy mali stárie16-18 hodím.  Stopy končili pri trenažéri , s dekou z danieľčaťa, ktorý imitoval pohyb zveri. Tu mohli účastníci vidieť, ako sa ich štvornohý zverenci správajú a samozrejme mohli vidieť aj reakciu psíkov pri výstrele a uvoľnení deky na zem. Bolo jasne vidieť, ktoré psíky už boli pri zveri a ktoré niečo podobné videli po prvý raz.

Raritou bola 4 mesačná sučka HF, ktorá úplne suverénnym spôsobom vypracovala umelú stopu a preukázalu aj značnú odvahu pri trenažéri.

Káždého psovoda doprevádzali na stopách naši skúsení  členovia-rozhodcovia a na záver každej práce, boli vysvetlené nedostatky, ale i pozitívne stránky.

Na záver bolo doporučené všetkých psovodom, a výcvikový deň to jasne dokumentoval, aby so svojimi štvornohými zverencami častejšie navštevovali poľovné revíri, aby psíky mali možnosť rozpoznávať zdravé stopy aj od iných druhov zveri.

Pri odchode do svojich domovov, takmer všetci účastníci, poďakovali organizátorom za pripravený program a tí, ktorí sa zúčastnili so svojim prvým farbiarikom, sa v mnohom otvorili oči, o čom to všetko je. Kladne hodnotili pípravu aj program.

To nás zaväzuje , aby sme podobné podujatia organizovali i naďalej.

Veľké poďakovanie patrí Jankovi Volfovi za prípravu, spropagovanie a organizáciu.

O rok dovidenia na chate Stanovisko!

 

                                                                                                                 Veselsky Roman

   

Pridaj komentár