Výcvikový deň KCHF spádová oblast ZC,ZH,ZV,DT,KA,BS,VK,LC dňa 25.05.2024 Látky

Výcvikový deň KCHF spádová oblast ZC,ZH,ZV,DT,KA,BS,VK,LC dňa 25.05.2024 Látky

 

„Nezrušíme to?“ takto zneli prvé slová Mirka Kučeru v stredu keď mi volal. Celý týždeň leje čo bude keď bude pršať vraví. Kľud, neboj sa uvídíme ako bude v sobotu. Prišla sobota 25.05.2024 ráno vyšlo slnko a bol to krásny slnečný deň, ktorý sa niesol v duchu výcvikového dňa KCHF našej spádovej oblasti. Miesto chata Mirka Kučeru na Látkach.

Začalo to už v piatok večer, keď chlapci Mirko Šupica a Marián Drdoš pripravili päť umelých stôp. Stopy našľapali po poslednom večernom daždi, akoby to bolo znamenie, že už nebude pršať. V sobotu ráno sa schádzajú prví účastníci na vyznačenom parkovisko, ktoré Miro vyznačil ako aj so smerovými šípkami na miesto konania. Veľká dilema, či sa na chatu dostaneme osobným autom a veru naša Škoda fábia to zvládla a prešli až na chatu. Prichádzam na chatu spolu s Mariánom Bernátom a Mirkom Sľúkom. Táto známa dvojka sa postarala o výborný guľášik , ktorý sa im podaril uvariť. Teda Marián varil a Miro robil pomocnú silu v kuchyni. Nehovoriac o tom, že títo dvaja kamaráti sa celý deň svojimi vtipnými poznámkami starali o dobrú náladu po celý deň.

Zišlo sa nás asi 20 ľudí, ktorí tvorili celé osadenstvo. O toto celé osadenstvo sa celý deň poctivo staral Miro Kučera so svojou manželko a dcérou, od ktorej sma mali hneď všetko na čo sme si len pomysleli. Od rána plné stoly dobrôt a pitiva, ktoré nám zabezpečil člen Štefan Krnáč.

Ale poďme k tomu hlavnému, začali sme nástupom a išli sme hneď na stopy. Stopy boli pripravné od večera. Na stopy išlo 5 psíkov, na konci ich čakalo prekvapenie kolíska s jelenicou. Bolo to niečo nové a užitočné. Vypracovanie stôp prebiehalo pod dohľadom Ľuba Kmeťa.  Mali sme tam aj dva mladé psíky a tie tiež mali pripravé ranné stopy, ktoré úspešne zvládli, tiež na konci s kolískou s jelenicou.Po ukončení stôp sme sa vratili na chatu a dali sme si všetci ten spomínaný výborný guľášik. Potom si zobral hlavé slovo Ľubo Kmeťo  a formou prednášky spojenej s diskusiou sa preberal farbiar a všetko s ním spojené. Mali sme pripravenú aj prezentáciu od Kuba Bašistu ku znakom na nástrele, pri ktorej prebiehala tiež bohatá diskusia.

Na záver sa každý tešil na fúrik z diviakom a myslím si , že najviac si to užil aj tak Ľubo Kmeťo, ktorý nabehal neskutečné kilometre. Výsledok pre psíkov však úžasný.Všetko toto dianie počas celého dňa poctivo dokumentovala fotografiami a videami moja manželka.

Na záver by som ešte raz chcel poďakovať všetkým spomenutým ako aj zúčastneným za priateľskú, priam rodinnú atmosféru, v ktorej tento výcvikový deň prebiehal.

 

FARBIAROM ZDAR!

 

 

                                                                                       Aktivista KCHF

                                                                                          Jozef Mihálik

Pridaj komentár