Školenia pre čakateľov na funkciu rozhodcu pre posudzovanie exteriéru psov

Vážený členovia aj nečlenovia klubu KCHF,

Dovoľujem si Vám zaslať informáciu o konaní školenia pre
čakateľov na funkciu rozhodcu pre posudzovanie exteriéru psov, resp.
pre záujemcov o adepta na čakateľa.

Informácie sú zverejnené aj na stránke Slovenskej kynologickej
jednoty:
www.skj.sk [1]

a tiež nižšie.

Odkaz na elektronickú prihlášku.    https://forms.gle/7TEUUNcGV9Hu7Sjt7

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Školenie pre záujemcov o čakateľstvo a čakateľov na rozhodcov pre
exteriér.

Predsedníctvo zboru rozhodcov SKJ organizuje pre čakateľov na
rozhodcu a pre záujemcov o funkciu rozhodcu pre exteriér psov SKJ
školenie. Obsahom  školenia sú prednášky na témy z oblastí
ktoré sú zahrnuté do prijímacích skúšok čakateľov.

Školenie je organizované v dvoch termínoch :

– 15.4.2023 prednášky na témy:

1. anatómia a fyziológia – MVDr. Gabriela Ridarčíková

2. základy genetiky – Ing. Jozef Jursa CSc.

3. štandard a história plemena – Ing. Jaroslav Matyáš

4. platné poriadky SKJ – Stanovy-Jozef Šuster

– 17.6.2023 prednášky:

1. správanie a princípy pri posudzovaní- MVDr. Gabriela
Ridarčíková

2. platné poriadky SKJ – Chovateľský a Výstavný poriadok, Poriadok
pre menovanie rozhodcov a ďalšie – Mgr. Viera Stloukalová, Jozef
Šuster, Ing. Jaroslav Matyáš

3. predpisy FCI – Jozef Šuster

4. mechanika pohybu psa- Ing. Jozef Jursa CSc.

Miesto konania prednášok:

Agroinštitút Nitra, Akademická 952/4, 94901 Nitra.

Začiatok školenia o 10.00 hod.

Podmienky pre prijatie čakateľa nájdete v Poriadku pre menovanie
rozhodcov.

Prednášok sa samozrejme môžu zúčastniť aj rozhodcovia pre
exteriér psov, ktorí tiež musia poslať prihlášku.

Žiadame chovateľské  kluby aby o školení informovali záujemcov o
funkciu rozhodcu pre exteriér psov a  čakateľov na rozhodcov pre
exteriér psov  z ich klubov.

Prihlášku nájdete na tomto odkaze

https://forms.gle/7TEUUNcGV9Hu7Sjt7

Vyplnenú prihlášku zasielajte na adresu  skj@skj.sk

 

 

prihlaska.skolenie.na.rozhodcu

 

poriadok_pre_menovanie_rozhodcov_2023

 

 

 

Pridaj komentár