Klubové PF Kláštor pod Znievom 12.08.2023

Klubové PF Kláštor pod Znievom 12.08.2023

Dňa 12.08.2023 sme sa stretli na Turci v PR Kláštor, kde sa uskutočnili prvé klubové predbežné skúšky farbiarov v tomto roku. Na skúšky sa prihlásilo celkovo 9 bavorských farbiarov. Stopy boli založené v borovicovo bukovej hore. Obťažnosť terénu bola mierna a aj úroveň zazverenia na túto lokalitu celkom prijateľná. Posudzovali rozhodcovia v zložení: Hlavný rozhodca Ján Maruščák, rozhodcovia Radoslav Prášek a Peter Karabel. Ako čakateľ na skúškach hospitoval Juraj Ševčík. Pripravenosť farbiarov bola už tradične rôzna. Najlepšie si počínala BF CEDRA von Lefantovce s vodičom Jozefom Ďurišom s počtom bodov 202 v I.cene a ziskom titulu CACT, iba abecedné poradie rozhodlo, že jej sestra CINKA von Lefantovce s vodičom Petrom Juhasom získali s rovnakým počtom bodov titul R.CACT a ako tretí v poradí s počtom 190 bodov v I.cene skončil BF PERUN Vrátna dolina s vodičom Róbertom Ozimym. S počtom bodov 170 v II.cene skončil BF AZOR zo Žabokreckých hájov s vodičom Ľubomírom Polereckým a v III.cene a počtom 150 b. skončila BF HEDA z Mihalikovho dvora s vodičom Marekom Vrabcom. Ostatné farbiare neobstáli z dôvodu buď častých opráv na stope alebo nedošli po vypustení na ležovisku po kus. Išlo prevažne o mladé farbiare ale aj menej skúsených vodičov. Verím, že po radách ktoré dostali od skúsených kolegov rozhodcov, tieto disciplíny dotrénujú a úspešne predvedú svojich zverencoch na PF. Chcem sa poďakovať touto cestou miestnemu PR Kláštor za revír poskytnutý kus jelenej zveri ako aj občerstvenie a príjemnú atmosféru, ktorá panovala počas celých skúšok. Prišiel nás pozdraviť aj nestor Peter Grellneth st., ktorý tiež prispel svojimi skúsenosťami k debate kam smerovať výcvik ako aj jeho povestným humorom.

Na záver prevolávam Farbiarom zdar!

                                                                                                   HR Ján Maruščák       

Pridaj komentár