VÝCVIKOVÝ DEŇ spádovej oblasti Nitra, 20. mája 2023, Farná                 Na juhu Tekova, pri obci Farná, v revíri PZ Drop Farná, zorganizovali členovia spádovej oblasti Nitra, dňa 20. mája 2023, …

0 Comments