Výbor a dozorná rada KCHF

Tibor Gešvandtner

Predseda

029 63 Mútne 636
Mobil: +421 905 722 957
E-mail: predseda@kchf.sk

Ing. Jakub Bašista

Podpredseda - styk s Aktivistami

Víťaz 355 082 38 Víťaz
Mobil: +421 915 553 958
E-mail: podpredseda@kchf.sk

Ing. Ivan Horňáček

Tajomník

Mlynská 8, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Mobil: +421 908 210 480
E-mail: tajomnik@kchf.sk

Ing. Peter Grellneth ml.

Ekonóm

Hviezdoslavova 527/2 ,034 91 Ľubochňa,
Mobil: +421 903 885 520
E-mail: ekonom@kchf.sk

Ing. Ľubomír Kmeťo

Poradca chovu pre HF

966 52, Tekovská Breznica 601
Mobil: +421 911 717 115
E-mail: poradca.hf@kchf.sk

Mgr. Ján Maruščák

Hlavný poradca chovu pre BF

Gymnaziálna 163/ Danubius
03843 Kláštor pod Znievom
Mobil: +421 904 660 633
E-mail: poradca.bf@gmail.com

Marian Legerský

Matrikár - styk s ISHV

022 04 Čadca
Mobil: +421 917 435 278
E-mail: matrikar@kchf.sk

Ing. Peter Chrúst

Výcvikár

Horáreň Buková,013 61 Kotešová
Mobil: +421 918 335 966
E-mail: vycvikar@kchf.sk

Marek Sirotný

Kronikár - Web

Motešice č.328, 913 26 Motešice
Mobil: +421 908429 892
E-mail: kronikar@kchf.sk

Dozorná Rada

Bc. Ferdinand Hlinický

Predseda Dozornej Rady

Okružná 2061/4 - 49
026 01, Dolný Kubín
Mobil: +421 918 334 184
E-mail: predsedadr@kchf.sk

Ing. Martin Jánošík

člen DR

034 73 Liptovská Osada 206
Mobil: 0905 931 748
E-mail: mjanosik64@gmail.com

Marian Zábojník

člen DR

Komenského 342/12 ,
972 23 Dolné Vestenice
Mobil: +421 905 909 918
Email: marianzabojnik3@gmail.com