Aktualizovaný zoznam určených pracovísk pre RTG
dysplazie bedrových klbov

Orthopet-LED
Prof. Doc. MVDr. Valent LEDECKÝ, CSc.

 
04442 Košické Oľšany 262
Tel.: 0915984574
vlldck©gmail.com
Veterinárna poliklinika
MVDr. Albert Martinko
 
Duklianska 46, 052 01 Spišská Nová Ves
Tel.: 053 / 446 26 23
Mobil: 0905 506 126
albertm@szm.sk
Veterinárna ambulancia OraVet

MVDr. Tomáš Krupa
Slanická 465/31
029 01 Námestovo
Mobil: 0908 694 614
          0902 108 331
 
Veterinárna klinika Sliač
 
MVDr.Dávid Michalák
ČSA 962, 96231 Sliač
tel: 0907280474
Veterinárna nemocnica Dúbrava spol . s. r. o.
MVDr. Ivan KARPJAK

Bajkalská 28, 080 01 Prešov
Tel. / fax : 051 / 771 50 39
Mobil: 0905 340 726
veterinarnanem@tonline.sk
Veterinárna ošetrovňa
MVDr. Peter NOVÁČIK

Pod Kaštieľom 302, 955 01 Topoľčany
Tel.: 038 / 532 39 84
Mobil: 0905 327 994
novacik@novacik.sk , www.novacik.sk
Veterinárna klinika
MVDr. Michal Zalaš
Hviezdoslavova 646/7
024 01  Kysucké Nové Mesto
0908 909 641
www.veterina-kysuce.sk
Veterinárna klinika Bardvet
MVDr.Patrik Ličko
Jiráskova 16
085 01 Bardejov
ičo:42039142
mob 0905 748 042
VETERINÁRNA KLINIKA 3 VET
MVDr. Róbert Holečka
MVDr. Patrik Čižmár

kpt. Nálepku 1149/13, 075 01 Trebišov
Tel./Fax: 056/672 49 98
vet.klinik.3vet@stonline.sk
0905 360 602
000í
Veterinárna klinika
MVDr. Faga Miroslav

Zavarská 11
919 01 Trnava
Tel.: 033/550 16 09
Mobil: 0910 394 309
mirofaga@hotmail.com, vetklinikatt@gmail.com
Veterinári Bardejov
Dlhý rad 30
085 01  Bardejov
Mobil: 0915 – 788 208
          0905 – 468 466
MVDr.Nehaj Ľubomír 
Veterinárna ambulancia
S.Bíroša 659
014 01 Bytča
Mobil : 0905 / 404 493,   0905 / 468 049
Tel.:    041 / 564 08 41,
E-mail: mvdr.nehaj@zoznam.sk
Veterinárna ordinácia
MVDr. Robert Panko

Komjatická 65, 940 63 Nové Zámky
Tel.: 035 / 642 83 12
Mobil: 0902 357 660
ingo@veterinanz.sk
 
Veterinárna ošetrovňa
MVDr. Pavel REMIAR

Rázusová 54, 977 01 Brezno
Tel.: 048 / 611 22 43
Tel.: 048 / 611 24 11
remiarpavel@stonline.sk
   
Veterinárna nemocnica
MVDr. Juraj CHORVÁTH

Záturčianska 1, 036 01 Martin
Tel.: 043 / 427 76 68
juraj.chorvath@gmail.com
Veterinárna prax pre malé zvieratá
MVDr. Ladislav SMATANA

Školská 60, 972 01 Bojnice
Tel.: 046 / 543 06 23
Mobil: 0905 478 536
vetprax@veterina-bojnice.sk
   
DOGCENTRUM
MVDr. Tibor NÉMETH

Darányiho 18, 946 11 Nová Stráž
Tel.: 035 / 778 21 64
Mobil: 0905 641 181
dogcentrum@stonline.sk
Veterinárna poliklinika
MVDr. Milan ŠVIHRAN

Semenárska 36, 851 10 Bratislava – Jarovce
Tel.: 02 / 62 86 02 74, 02 / 62 86 00 40
Mobil: 0905 404 521
milansvihran@gmail.com
   
Veterinárna klinika PETCLINIC
MVDr.Roman HLOBEN

Nábr. mládeže 45, 949 01 Nitra
Tel.: 037 / 741 66 70
Mobil: 0905 332 599
hloben@petclinic.sk
Súkromná veterinárna ambulancia
MVDr. Daniel CIGÁNIK a kol.

Ul. J. Závodského 21, 010 04 Žilina
Tel.: 041 / 723 27 81
Mobil : 0905 500 067
ciganikdaniel@gmail.com
   
Veterinárna ambulancia pre malé, drobné zvieratá a exoty
MVDr.Emil GANOVSKÝ, MVDr.Katarína DIRBÁKOVÁ

ul.Kirejevská 22, 979 01 Rimavská Sobota
Tel.: 047 / 562 17 77 , 562 17 78
Mobil: 0903 131 787
E-mail: katad@stonline.sk
MVDr. Smrčo Peter, PhD.
Súkromný veterinárny lekár
Ruskov 516
04419
+421 908 367 335
www.vetpes.sk
facebok/vetpes
   
Veterinárna ambulancia Tábor
MVDr.Miroslav PETRÍK

K amfiteátru 8, 080 01 Prešov
Tel.: 051/773 23 02
Mobil : 0905 341 107
miros.petrik@gmail.com
Veterinárna ambulancia
MVDr. Carmen Lietavová

Nográdyho 8939, 960 01 Zvolen
Tel.: 045 532 44 40
Mobil : 0905 733 951
E-mail: carmenlietavova@gmail.com
   
Veterinárna poliklinika LIVES
MVDr.Radovan ŽIARAN

1. mája 75, 031 01 Liptovský Mikuláš
Tel.: 044/562 19 79
Mobil : 0905 505 015
r.ziaran@hradok.net
Veterinárna ošetrovňa
MVDr. Ivan Miča

Novoveská 922, 908 41 Šaštín – Stráže
Tel.: 034 – 6542 411
Mobil: 0905 452 547
E-mail: mica.ivan@stonline.sk
 
 
Veterinárna klinika VETAXS s.r.o.                                                                                Veterinárna klinika KERRI
MVDr.Dalibor Adamať                                                                                                   
Električná 339/17                                                                                                         Hviezdoslavova 479/18A
911 01  Trenčín                                                                                                           095 01 Senica
Tel: 032 – 64 000 80                                                                                                     mobil: 0905 619 899
Mobil: 0908 – 683 123                                                                                                  tel. 034 654 65 14
E-mail: vetaxs@zoznam.sk                                                                                          e-mail: macenauer@stonline.sk
www.vetaxs.sk                                                                                                              www.macenauer.sk