Oznámenie k vydaniu klubového spravodaja  2023

Oznámenie k vydaniu klubového spravodaja  2023

 

 

Touto cestou sa chcem ospravedlniť za preklepy:

 

na strane 57: kde je chybný údaj o majiteľovi chovnej suky DONA Zakľuč, správny údaj je:

 

Miloš Uhliarik, Nová Lehota 244, 972 51 Handlová, 0911814903, uhliarikmilos@gmail.com

 

na strane 63: sú nesprávne uvedení otec a matka suky BAKONYI Betyár Ancsa, správne údaje sú:

 

Otec:     Sashegyi ARTÚR.       Matka: MARA zo Zeleného domu

Strana 59:

Suka Hexa z Hradištnice. Majiteľ: správny údaj- Ing. Marek Bako, Ľ. Štúra 62/19, 97223 Dolné Vestenice, 0905927180

 

V prípade, ak ste našli aj vy ešte iné nedostatky, poprosím informácie posielajte na spravodajkchf2023@gmail.com

 

Ešte raz sa chcem týmto ospravedlniť v mene redakčnej rady ale hlavne v mojom za vzniknuté nedostatky.

 

 

                                    Ján Maruščák

 

Pridaj komentár