Pozvánka na výcvikový deň, spádové oblasti (MA,SE SI) ktorý sa uskutoční dňa 19. 8. 2023 t.j. v sobotu od 8. do 13 hod.

K l u b   ch o v a t e ľ o v   f a r b i a r o v pri Slovenskom poľovníckom zväze

Štefánikova ul.10, 811 05 Bratislava

__________________________________________________________________________

 

 

                                            P O Z V Á N K A

 

 

Spádová oblasť Záhorie KCHF  (MA,SE SI) Vás srdečne pozýva  na výcvikový deň, ktorý sa uskutoční

 

 

 

dňa  19. 8. 2023 t.j. v sobotu od 8. do 13 hod.    

 

pri poľovníckej chate PZ Závod  ( 48,54307° S, 17,07292° V )

 

Položená značka

 

Program: 

 

1.Prezentácia

2.Chov psa

3.Správna výstroj psa a psovoda

4.Výcvik farbiara

5.Skúšobné poriadky PF, HF, vrcholové skúšky psov

6.Praktická časť – práce na umelej stope, odloženie, vodenie psa

7.Obed

8.Vyhodnotenie , diskusia

 

Účasť  prosím potvrdiť na tel.: 0905 566 341

 

     Teším sa na aktívny prístup, s pozdravom Farbiarom zdar !

 

                                                   Ing. Juraj Piecka, PhD.             

 

 

výcvikový deň 19.9.2023

 

Pridaj komentár