Pozvánka na spádovú schôdzu KCHF – Bardejov, Svidník, Stropkov, Giraltovce

K l u b ch o v a t e ľ o v f a r b i a r o v pri Slovenskom poľovníckom zväze
Štefánikova ul.10, 811 05 Bratislava
Pozvánka

Spádová oblasť Bardejov, Svidník, Stropkov, Giraltovce‎ KCHF SR pozýva všetkých členov predmetnej oblasti na spádovú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční
dňa 17.03.2024 (nedeľa) o 17:30 v Hažlíne v pohostinstve Pirates.
Program:
1. Otvorenie
2. Správa aktivistu oblasti
3. Plán činností spádovej oblasti na rok 2024
4. Aktuálne témy na riešenie KCHF
5. Návrhy úpravy spádových oblastí.
6. Rôzne.
7. Diskusia.
8. Voľba delegátov na konferenciu.
9. Prijatie uznesenia.
10. Záver

Účasť, príp. neúčasť, prosím potvrdiť na tel. č. 0908 378 226 (WhatsApp). Teším sa na aktívny prístup.

S pozdravom Farbiarom zdar!

08.03.2024
Vedúci spádovej oblasti
Martin Hric

spádovka Bardejov na stiahnutie – TU

 

Pridaj komentár