výsledky Klubová výstava farbiarov – Hanušovce nad Topľou 2. júna 2024

Klubová výstava farbiarov – Hanušovce nad Topľou 2. júna 2024

Rozhodcovia:    Ferdinand Hlinický  –  BF a  Ľudovít Pitoňák  –  HF

Prihlásených spolu 57 farbiarov :              Bavorských farbiarov  –    38            15 psov   23 súk

                                                                   Hanoverských farbiarov – 19              7 psov   12 súk

Predvedených a hodnotených spolu 50 :   Bavorských farbiarov –     34             15 psov   19 súk

                                                                   Hanoverských farbiarov – 16              6 psov    10 súk

Poznámka – prihlásení majitelia 7 farbiarov nenastúpili (4 suky BF, 1 pes HF a 2 suka HF)

Hodnotenia:  Bavorský farbiar                                                                                                                                                         

Psi :   veľmi nádejný – 1, výborný – 5, veľmi dobrý – 3, dobrý – 3, dostatočný – 1, diskvalifikovaný – 2

Suky:  výborná – 12, veľmi dobrá – 4, dobrá – 2, diskvalifikovaný – 1

Hanoverský farbiare  

Psi:   výborný – 4, veľmi dobrý – 1, dobrý – 1

Suky:  výborná – 5, veľmi dobrá – 3, dobrá – 1, diskvalifikovaný – 1

Bavorský farbiar        Získané tituly:     

CAJC pes – ALBUS z Optíkového dvora, ČLP 7599, maj. Petr Burianek

CAJC suka– Spod Mladého hája CORA, SPKP 14338, maj. Andrej Hrúz                                       

Psi:       CAC         

GAS z Lesníkovho dvora, SPKP 14235, maj. Peter Láni (trieda stredná)                  

Suky:      CAC         

HAJA z Foráša, SPKP 14137, maj. Emil Petruska (trieda stredná) 

KIRA Kráľová hoľa, SPKP 14031, maj. Ladislav Kardhordo ml. (trieda otvorená)

Tituly    Klubový víťaz:                                                                                                                             

pes: GAS z Lesníkovho dvora, SPKP 14235, maj. Peter Láni

suka: KIRA Kráľová hoľa, SPKP 14031, maj. Ladislav Kardhordo ml.

Titul BOB:  (Víťaz plemena BF)   KIRA Kráľová hoľa, SPKP 14031, maj. Ladislav Kardhordo ml.

 

 

 

Hanoverský  farbiar    Získané tituly 

Tituly CAC                                                                                                                     

Pes: PYRO Devana, SPKP 1888, maj. Anton Harakaľ (trieda otvorená) 

Suka:  AIRA z Kohútova, SPKP 1790, maj. Boris Buday (trieda otvorená)

           CIBA zo Šebestovho dvora, SPKP 1723, maj. Jozef Šebest (trieda pracovná)

 Tituly  Res – CAC

Suka: NITA spod Šibeničnej hory, SPKP 1760, maj. Martin Hric (trieda pracovná)

Tituly    Klubový víťaz

pes:    PYRO Devana, SPKP 1888, maj. Anton Harakaľ

suka:  CIBA zo Šebestovho dvora, SPKP 1723, maj. Jozef Šebest

Titul BOB   (Víťaz plemena HF)      PYRO Devana, SPKP 1888, maj. Anton Harakaľ

Cena Dr. Jozefa Duchaja      PYRO Devana, SPKP 1888, maj. Anton Harakaľ

 

Spracoval: Mgr. Ján Maruščák

Pridaj komentár